Materiály pro podporu prodeje

 

Prostředky přímé komunikace Závěrečná zpráva průzkumu STEM/MARK porovnávající účinnost (zásah, důvěryhodnost, reakci) nejčastějších prostředků přímé komunikace – korespondence poštou a emailem. 
Proč používat obálky  Stručné shrnutí podstatných závěrů průzkumu STEM/MARK, argumenty pro korespondenci v obálkách v ukazatelích zásah, důvěryhodnost, reakce
Katalog základního sortimentu Katalog obálek bez log a kontaktů Frances s.r.o.
Požadavky na tiskové podklady (TP) Souhrn požadavků na tiskové podklady a data, doporučený postup při vytváření tiskových .pdf
Obálka, účinný nástroj komunikace Prezentace společnosti INECO PARTNERS shrnující zkušenosti marketérů s využíváním obálek v rámci komunikačních kampaní. Fakta a argumenty, proč obálky využívat v rámci firemní komunikace. (prezentace bez log a kontaktů)
Jak na kampaň s obálkou Několik doporučení na co myslet při vytváření kampaní s obálkou