Použití obálek.
Obálky, účinný nástroj komunikace.

Po osobním styku, je korespondence v obálkách nejdůvěryhodnějším, nejúčinnějším, a tím i nejefektivnějším prostředkem udržování kontaktu se zákazníkem. Za své výjimečné postavení vděčí naší zvědavosti a podvědomí. Kdo zásilku posílá? Co je uvnitř?

Korespondenci v obálkách čte vždy víc jak 77 % dospělé populace (téměř o 70% víc než osobní e-mail (46% populace).

Protože víme, že rozeslání a tisk fyzických materiálů není snadná ani levná záležitost, řadíme podvědomě odesílatele do kategorie důvěryhodných a těch, kterým na nás záleží.

77% dospělých informaci v obálkách důvěřuje nejvíce a 72 % na ni reaguje (téměř 4x krát více než na osobní e-mail (20%)).

Zdroj: Průzkum STEM/MARK, 2015

Naše stroje jsou určené pouze pro výrobu a potisk obálek. To umožňuje potisknout obálky v maximálním rozsahu, na přední i zadní straně, a v nejvyšší, ofsetové kvalitě. Plně využít rozesílání  pro komunikaci a budování vztahu se zákazníkem.

Příklady, jak klasických obálek využít pro komunikaci:

Reklamní obálky

Pomáhají zajistit doručení informace, sdělení reklamní/komunikační kampaně cílové skupině.

Jsou schopné zcela nahradit jiná média, což je významné zejména u malých rozpočtů.

Umožňují přesné zacílení cílové skupiny (pokud je vyžadováno). Možnost cílení a vysoká míra důvěryhodnosti obsahu spolu zásadně zvyšují míru odezvy.

Reklamní obálka je, po osobním kontaktu, nejefektivnějším komunikačním nástrojem; nástrojem s jistotou doručení informace, přečtení informace a vysokou pravděpodobností reakce ze strany příjemců.

 

Firemní obálky

Základní firemní tiskovina. Patří k nezbytnostem, stejně jako vizitky.

Informační obálky

Pomáhají zaručit předání důležité informace. Důležitá informace je již na obálce, a tak předána již v okamžiku doručení.

Věrnostní obálky

Pomáhají udržovat osobní kontakt se zákazníkem, připomínat se. Udržují a budují dobré, dlouhodobé vztahy.

Proč se obálky používají a proč fungují?

O tom se dočtete dále: